Kasa fiskalna mini

Te kolei w ustawie o VAT, które zaczęły zaczynać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z zastosowaniem kasy fiskalnej wśród kolejnych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zrezygnowana z obowiązku wydawania paragonów, to marki proponujące nasze usługi klientom samym są zobligowane do rozliczania energii z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną?Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją rola wysyłają do osób fizycznych (B2C. Natomiast firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmianie jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktyka w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, które nie podlegają konieczności wydawania paragonów emitowanych przez kasę fiskalną.

kasy fiskalne w krakowie

Ulga i cele połączone z posiadaniem kas fiskalnych.Zanim przedsiębiorca zacznie mieć z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do własnego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy zwrócić oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i skuteczne - dane w ustawie o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed podjęciem używania kasy, połączone są i z pomocą, jaką ważna zarobić za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, jednakże nie dużo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi też wspominać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może wynikać rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego okresu może sprawić konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to także konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata licząc od zakończenia roku rozliczeniowego, w którym były dane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - produkowane przez kasę fiskalną.