Pyly zawieszone pm10

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najprawdziwsze ryzyko dla zdrowia siedzących w takim miejscu osób.

Ze powodu na nacisk na etap zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Głównym znaczeniem w towarzystwu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest dobre zapobieganie przez stosowanie innej oraz społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - maski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Powszechnie stosowane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jakiś z najprostszych odpylaczy o małych kosztach budowie. Cechą tego podejścia jest niewielka skuteczność odpylania, dlatego przeważnie są łączone w połączeniu z drugimi odpylaczami. Bardzo wielką skutecznością działania określają się odpylacze filtracyjne. Podawane w sektorze ceramicznym i metalurgicznym są samą z najważniejszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w końcu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na zysk przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania muszą być użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą korzystać certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego zależny jest z gałęzi przemysłu także od określonego zagrożenia.